Ledige stillinger


Der er ingen ledige stillinger lige nu


Vi tilbyder ikke korte praktikpladsforløb


GDPR

GDPR - privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten


Formål med indsamling

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning og levere vores produkter, når du handler
med os.
Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at servicere og rådgive dig.


Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.


Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver aldrig personoplysninger.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Af lovgivningsmæssige og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige oplysninger i op til 5 år i
forbindelse med fakturering.
Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet til eller påkrævet for at
overholde gældende lovgivning.


Persondata til tredjeparter
Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart
uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for
at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.
For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til vores
samarbejdspartnere for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig.


Dine rettigheder
Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til os få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvor
de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og
hvem, der modtager data om dig.


Brug af eksterne links
Vores websider indeholder en række link til eksterne hjemmesider. Vi har medtaget disse links for at give dig
adgang til vores kunders hjemmeside. Vi kan derfor ikke stå til ansvar for din færden eller beskyttelse af dine
personlige oplysninger, når du klikker væk fra vores side.


Klagemuligheder
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger.


Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K